Phụ nữ trong Khoa học có Khả năng
Thay đổi Thế giới

Thông tin các năm

Rising talents

CHƯƠNG TRÌNH L’OREAL – UNESCO VÌ SỰ PHÁT TRIỂN PHỤ NỮ 2019

XEM CHI TIẾT

Rising talents

CHƯƠNG TRÌNH GIẢI THƯỞNG/HỌC BỔNG QUỐC GIA L’OREAL – UNESCO 2017

XEM CHI TIẾT

Rising talents

2017 - Giải thưởng nhà khoa học nữ tài năng - L’ORÉAL FOR WOMEN IN SCIENCE

XEM CHI TIẾT