Back to top

Giải Thưởng L’Oréal – UNESCO Nhà khoa học trẻ tiềm năng

15 giải thưởng Nhà khoa học trẻ tiềm năng hằng năm được chia đều cho các khu vực, sẽ có 3 đại diện cho mỗi khu vực trong năm khu vực trên thế giới – Châu Phi và Các Vương quốc Ả Rập, Châu Á và Thái Bình Dương, Châu Âu, Bắc Mỹ, và Châu Mỹ Latin, nhằm hỗ trợ và khuyến khích họ theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu khoa học. Ứng viên được chọn từ những cá nhân đoạt giải thưởng quốc gia/khu vực.
Bằng việc hỗ trợ cho những nữ nghiên cứu trẻ và thúc đẩy việc giới thiệu ngành khoa học như một nghề nghiệp, chương trình này hướng đến việc đảm bảo cho dòng chảy tài năng từ những bộ não sáng tạo sẽ được liên tục cung cấp để giải quyết những vấn đề hệ trọng của nhân loại.
Những ứng viên đạt học bổng sẽ tích lũy được những kinh nghiệm quan trọng và xây dựng mạng lưới quốc tế trong cộng đồng khoa học để có thể chia sẻ với những người khác tại quốc gia của mình. Các nhà khoa học tiềm năng đã có những đóng góp đáng kể trong lĩnh vực khác nhau như hệ sinh thái và phát triển bền vững, vật lý, dược học, dịch tễ học, nghiên cứu y học, khoa học thần kinh và sinh học tiến hóa.