Back to top

L’Oréal-UNESCO For Women in Science Học bổng/ Giải thưởng quốc gia

Chương trình học bổng hỗ trợ nghiên cứu khoa học cấp quốc gia L’Oréal Vì Sự Phát Triển Phụ Nữ Trong Khoa Học do L’Oréal Việt Nam tài trợ được bắt đầu từ năm 2009 với mục đích “Ươm mầm tài năng khoa học” Việt Nam.
Với mục tiêu khuyến khích nhiều nhà nghiên cứu trẻ tham gia vào công tác nghiên cứu khoa học, chương trình học bổng nghiên cứu khoa học L’Oréal Vì Sự Phát Triển Phụ Nữ Trong Khoa Học tại việt Nam cam kết sẽ tiếp tục thực hiện sứ mệnh hỗ trợ cho sự phát triển của giới khoa học nữ tại Việt Nam. Đến nay đã có 32 nhà khoa học nữ được trao tặng học bổng/giải thưởng hỗ trợ nghiên cứu khoa học với tổng trị giá hơn 4 tỷ đồng cho các đề án nghiên cứu có tính triển vọng và giá trị thực tiễn cao. Không những thế, các ứng viên đạt Học bổng quốc gia có cơ hội được đề cử Giải thưởng Quốc tế International Rising Talents của Quỹ L’Oreal UNESCO For Women in Science thế giới.
Trong năm 2021, L’Oreal Việt Nam giới thiệu Chương trình Học bổng nghiên cứu khoa học dành cho các nhà nghiên cứu khoa học nữ không quá 50 tuổi, có học vị tiến sĩ trở lên và có các đề án nghiên cứu khoa học thuộc 2 lãnh vực: Khoa học Đời sống và Khoa học Vật liệu